Kvitnes

Kvitnes er en av bygdene på Hinnøya i Hadsel kommune. Tidligere var jordbruk og sjøfart hovednæringer, og det fantes post, butikk, dampskipsekspedisjon for lokalbåter og skipsreparasjonsverksted. I dag er alt dette nedlagt.

Kvitnes hovedgård, gnr. 1, bnr. 1 i Hadsel, var tidligere en av Vesterålens storgårder. Endringer i kommunikasjon og samfunnstruktur førte til redusert betydning for Kvitnes, men gårdsdriften pågår fortsatt.

Foto:Gunnar E NilsenFoto:Gunnar E Nilsen

Kvitnes gård sett fra sjøen - Foto:Gunnar E NilsenKvitnes gård sett fra sjøen - Foto:Gunnar E Nilsen