Turkalender for 2017

Foreløpig turkalender for 2017

 Juni  Juli     August  September  
 Onsdag  Lørdag  Onsdag  Lørdag  Onsdag  Lørdag  Onsdag  Lørdag
   24.06    01.07  02.08  05.08    02.09
    12.07  08.07  09.08  12.08    09.09
    19.07  15.07  16.08  19.08    16.09
    26.07  22.07  23.08  26.08    23.09
       29.07        

 Det kan bli spesielle tematurer med fokus på geologi, botanikk og fugler. Dato annonseres senere.

Eventuelle endringer inntas i god tid.

Turene starter fra havneområdet på 8414 Hennes kl. 0900. Varighet omlag 10 timer. Oppmøte i Møysalsenteret senest kl. 0830 for registrering mv.

Avlysning pga værforholdene kan unntaksvis forekomme. Eventuell beslutning om dette tas kvelden før. Hvis avlysning blir de påmeldte straks oppringt.

Husk godt skotøy og klær tilpasset værforholdene. Mat for omlag 3 pauser medbringes av den enkelte. Tips er å ha med staver.

Ta med  hodelykt på høstturene.

Evt turer i oktober blir vurdert.

Påmelding her